Rejestracja - zakończona

Przeczytałem i akceptuję regulamin.

Pytania i odpowiedzi

Kto może wziąć udział w Konkursie?
Uczestnikiem konkursu w roku 2013 może być każdy animator sportowy pracujący na Orliku, który wziął udział w Akademii Animatora koordynowanej przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej przy współpracy partnerskiej z Projektem Społecznym 2012. Animator zgłasza swoją kandydaturę przez rejestrację i opis swoich działań na Orliku. W opisie powinny być uwzględnione dobre praktyki, czyli zrealizowane projekty, działania, turnieje, wydarzenia, kampanie sportowe, społeczne, które wpłynęły korzystnie (warto wskazać jak) na lokalną społeczność. 

Każdy animator, który się zarejestrował może także zgłosić do konkursu jedną osobę, która wspiera go w działaniach na Orliku (sponsora, burmistrza, wolontariusza), czyli Przyjaciela Orlika. Super Orliki będą przyznawane w dwóch kategoriach – cztery statuetki otrzymają animatorzy i cztery statuetki otrzymają Przyjaciele Orlika.

Dowiedz się więcej: REGULAMIN
Kto wygrywa w Konkursie?

W Konkursie przyznawane się dwa rodzaje nagród. Animatorzy otrzymują statuetki Super Orlików oraz nagrody pieniężne w wysokości 5000 zł. Przyjaciele Orlika otrzymują tylko statuetki. W obu kategoriach wybieranych jest po czworo zwycięzców. Dwójka wyłoniona będzie na podstawie głosowania (dwie osoby z największą liczbą głosów), dwójkę wybierze kapituła składająca się z przedstawicieli organizacji wchodzących w skład Think Tank for Sport. Kryteria, jakimi kierować się będzie kapituła to: innowacyjność działań, pomysłowość, zaangażowanie różnych grup społecznych, pozyskiwanie partnerów.

Nagrody będą wręczone 9 grudnia 2013 roku podczas gali na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Dowiedz się więcej: REGULAMIN

Jak zbierać głosy?
Aby zebrać jak największą liczbę głosów na swoją kandydaturę należy udostępnić swój profil znajdujący się na stronie www.superorliki.pl jak największej liczbie osób. Na każdy z profili można oddać głos, klikając w button „lubię to”. Im większa liczba lajków, tym większe szanse na wygraną. Jedna osoba może oddać tylko jeden głos na jednego kandydata. Do tego, aby zagłosować niezbędne jest posiadanie profilu na portalu społecznościowym Facebook. Zbieranie głosów kończy się w dniu zakończenia konkursu, czyli 24 listopada 2013. Dwoje animatorów oraz dwoje Przyjaciół Orlika, którzy do tego czasu zbiorą największą liczbę głosów otrzyma statuetki.

Dowiedz się więcej o konkursie: REGULAMIN
Jak długo trwa konkurs?
Konkurs rozpoczyna się 30 października 2013 roku, a kończy się 24 listopada 2013 roku o godzinie 23.59.

Dowiedz się więcej o konkursie: REGULAMIN
Kim jest Przyjaciel Orlika?
Przyjaciel Orlika to osoba, która wspiera animatora sportowego w jego działaniach. Może to być dyrektor ośrodka sportowego, burmistrz, wójt, wolontariusz czy sponsor medali. Każdy kto pomaga w realizacji ciekawych inicjatyw na Orliku. Zgłaszając osobę do konkursu w kategorii Przyjaciel Orlika należy opisać dlaczego dana osoba zasługuje na wyróżnienie.
Kto będzie mógł wziąć udział w szkoleniu medialnym?
Do udziału w szkoleniu medialnym będzie zaproszonych 14 animatorów, którzy zbiorą największą liczbę głosów podczas konkursu Super Orlik. Szkolenie odbędzie się w centrum konferencyjnym w Warszawie lub okolicy i zostanie przeprowadzone przez wysokiej klasy specjalistów. Uczestnicy będą zobowiązani jedynie do pokrycia kosztów dojazdu.
Kiedy aktywowane są profile animatorów zgłoszonych do konkursu?
Każdy profil jest aktywowany po zweryfikowaniu zgłaszającego się animatora z listą animatorów biorących udział w Akademii Animatora 2013. Warunkiem koniecznym do włączenie profilu, co umożliwi zbieranie głosów, jest uzupełnienie opisu.